ลวดเชื่อม
เป็นลวดเชื่อมประสานแบบฟลักซ์หุ้ม ช่วยให้การเชื่อมมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากไม่ต้องเติมฟ..
ลวดเชื่อมเหล็กใช้ในกระบวนการ GTAW (TIG) ทนแรงดึงสูงระดับ 760 N/mm2 ..