กันไฟย้อน (ด้าม) แบบ QUICK CONNECTOR (ด้านแก๊ส)QCTF-RB (M16)
Name :
กันไฟย้อน (ด้าม) แบบ QUICK CONNECTOR (ด้านแก๊ส)QCTF-RB (M16)
Size/Model :
QCTF-RB (M16)
Packing :
Unit :
ชุด
Detail :
สามารถถอดเข้า-ออกได้อย่างสะดวก