ลวดเชื่อมไฟฟ้าสเเตนเลส THAI TOKUDEN NCF 308
Name :
ลวดเชื่อมไฟฟ้าสเเตนเลส THAI TOKUDEN NCF 308
Size/Model :
2.0 / 2.6 / 3.2 / 4.0 มม.
Packing :
1 ห่อ = 1 กก / 1 ห่อ = 2 กก.
Unit :
ห่อ
Detail :
การใช้งาน :
เหมาะสำหรับใช้เชื่อมสแตนเลส และ เชื่อมพอกผิวเพื่อป้องกันสนิม

ขั้นตอนการใช้ :
ควรอบลวดเชื่อมที่ 150 C ประมาณ 60นาที ก่อนใช้
ทำความสะอาดแนวเชื่อม
ขณะเชื่อมให้เลี้ยงระยะระหว่างชิ้นงานกับหัวลวดเชื่อมให้สั้นเท่าที่จะทำได้
ท่าเชื่อมที่ให้ผลการเชื่อมดีที่สุดคือท่าราบ