ลวดเชื่อมไฟฟ้า WELDMAXX RX-60
Name :
ลวดเชื่อมไฟฟ้า WELDMAXX RX-60
Size/Model :
1.6 มม./ 2.0 มม.
Packing :
1 ลัง = 20 กก. , 1 ห่อ = 2 กก.
Unit :
ลัง
Detail :
ลวดเชื่อม RX-60 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไตตาเนียสูง สามารถใช้งานได้กับทุกท่าเชื่อม รวมทั้งท่าเชื่อมตั้งลง การอาร์คมี
ความสม่ำเสมอ, สะเก็ดไฟน้อย, เคาะแสลกออกง่าย และให้ผลลัพธ์แนวเชื่อมที่สวยงาม
ใช้กับงานโครงสร้างเหล็ก, ท่อ, เรือ, ยานพาหนะ, และงานเหล็กแผ่นต่างๆ