ปั๊มมือสำหรับถังบรรจุไนโตรเจนเหลว
Name :
ปั๊มมือสำหรับถังบรรจุไนโตรเจนเหลว
Size/Model :
Packing :
Unit :
ชุด
Detail :
ปั๊มสำหรับถังบรรจุไนโตรเจนเหลวที่ให้การสูญเสียจากการระเหยน้อยและมี Safety valve เพื่อความปลอดภัยขณะใช้งาน