ถังบรรจุก๊าซเหลว DEWAR 3 ลิตร
Name :
ถังบรรจุก๊าซเหลว DEWAR 3 ลิตร
Size/Model :
3 ลิตร
Packing :
Unit :
ใบ
Detail :
ถังแก๊สเหลวดีวาร์ ตราสมอ ใช้สำหรับบรรจุและจ่ายแก๊สไนโตรเจนเหลวจำนวนน้อยๆ ขนาด  3 ลิตร