เกร์แก๊ส CO2 MORRIS 101-50LM-CD
Name :
เกร์แก๊ส CO2 MORRIS 101-50LM-CD
Size/Model :
MORRIS 101-50LM-CD
Packing :
1 ลัง = 10 ชุด
Unit :
ชุด
Detail :
เกร์แก๊ส CO2 มีคุณสมบัติเหมือนกับรุ่น 101-25FL แต่ปรับเปลี่ยนโฟลว์มิเตอร์เป็นหน้าปัทเกร์ แสดงอัตราการไหลในหน่อย LPM เหมาะสำหรับการใช้งานเบาถึงปานกลาง