เกร์แก๊ส CO2 MEGA ฮีทเตอร์ในตัว
Name :
เกร์แก๊ส CO2 MEGA ฮีทเตอร์ในตัว
Size/Model :
Packing :
1 ลัง = 6 ชุด
Unit :
ชุด
Detail :
เกร์แก๊ส CO2 MEGA ฮีทเตอร์ในตัว ตัวเรือนทำจากทองเหลืองและชุโครเมียม มีอุปกรณ์ควบคุมความร้อน ทำให้ตัวเกจ์อุ่นอยู่ตลอดขณะให้แก๊ส Co2