เกร์แก๊ส AC MORRIS 96-1.4M-AC ( 2 Stage)
Name :
เกร์แก๊ส AC MORRIS 96-1.4M-AC ( 2 Stage)
Size/Model :
2 Stage
Packing :
1 ลัง = 10 ชุด
Unit :
ชุด
Detail :
เกร์แก๊ส AC MORRIS 96-1.4M-AC ใช้ได้ดีกับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการวัดแรงวัดในถังแก๊สอย่างละเอียด เหมาะกับงานตัดโลหะ ห้องทดลอง หรือระบบการตัดอัตโนมัติ