เกร์แก๊ส AC TANAKA VENUS-AC
Name :
เกร์แก๊ส AC TANAKA VENUS-AC
Size/Model :
VENUS-AC
Packing :
1 ลัง = 10 ชุด
Unit :
ชุด
Detail :
เกร์แก๊ส AC TANAKA VENUS-AC เหมาะสำหรับงานทั่วไป ใช้ได้ดีกับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่ต้องการวัดแรงวัดในถังแก๊ส และปรับตั้งแรงดันใช้งาน