แก๊สฮีเลียม(HE)
Name :
แก๊สฮีเลียม(HE)
Size/Model :
6Q
Packing :
1 ท่อ/6 ลบ.ม.
Unit :
ท่อ
Detail :