ชุดเชื่อม AC / LPG 3ARROW
Name :
ชุดเชื่อม AC / LPG 3ARROW
Size/Model :
Packing :
1 ลัง = 12 ชุด
Unit :
ชุด
Detail :
ชุดเชื่อม LPG/AC  3ARROW ใช้สำหรับงานเชื่อมแผ่นบางๆ หรือใช้เชื่อมงานเล็กๆทั่วไป หรืองานซ่อมบำรุง


AC  3ARROW   สำหรับแก๊ส AC


LPG  3ARROW  สำหรับแก๊ส LPG