ลวดเซาะร่อง WELDMAXX CFT
Name :
ลวดเซาะร่อง WELDMAXX CFT
Size/Model :
3.2/ 4.0 มม.
Packing :
1 ห่อ=4 กก./ 1 ลัง = 16กก.
Unit :
กก.
Detail :
เหมาะสำหรับการกัดเซาะเนื้อโลหะทุกประเภท ผิวที่ถูกกัดเซาะสะอาด และไม่มีส่วนผสมของกราไฟต์หลงเหลือบนผิวงาน