ลวดเชื่อมผิวแดง
Name :
ลวดเชื่อมผิวแดง
Size/Model :
2.0/ 2.6/ 3.2 มม.
Packing :
1 ห่อ=10 กก.
Unit :
กก.
Detail :
sw-11 เป็นลวดป้อนเหล็กคาร์บอนที่ใช้กับกระบวนการเชื่อมด้วยแก๊ส