ลมหนูเชื่อม AC HAMP
Name :
ลมหนูเชื่อม AC HAMP
Size/Model :
#25, 50, 75, 100, 125
Packing :
Unit :
ตัว
Detail :
ใช้กับชุดเชื่อมแก๊สอะเซทิลีน