ชุดหัวเผาLPG MORRIS HE-506
Name :
ชุดหัวเผาLPG MORRIS HE-506
Size/Model :
HE-506
Packing :
1 ลัง = 10 ชุด
Unit :
ชุด
Detail :
ใช้สำหรับงานเขื่อมประสาน, งานอบด้วยความร้อน, งานอุ่นร้อนโลหะแผ่นและท่อ, งานอุ่นร้อนชิ้นงานก่อนการเชื่อม เป็นต้น