เครื่องผลิตออกซิเจน 7F-5
Name :
เครื่องผลิตออกซิเจน 7F-5
Size/Model :
Packing :
Unit :
เครื่อง
Detail :
7F-5 เป็นเครื่องผลิตออกซิเจน ที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศ
ในห้องสำหรบใช้งานที่บ้าน