เครื่องผลิตออกซิเจน 7F-3
Name :
เครื่องผลิตออกซิเจน 7F-3
Size/Model :
Packing :
Unit :
เครื่อง
Detail :

7F-3 เป็นเครื่องผลิตออกซิเจน ที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศ
ในห้องสำหรับใช้งานที่บ้าน

คุณสมบัติทั่วไป

1.ตัวเครื่องภายนอกหุ้มด้วยพลาสติก ปลอดภัย

2.ขนาด 47x28.5x55.6 ซม. น้ำหนัก 26.5 กิโลกรัม

3.สามารถเก็บสายไฟและอุปกรณ์ไว้ในกล่องเก็บของเครื่องได้