เกร์หายใจ AMERWAY 195M
Name :
เกร์หายใจ AMERWAY 195M
Size/Model :
Packing :
10 ชุด / 1 ลัง
Unit :
ชุด
Detail :

195M ใช้สำหรับท่ออ๊อกซิเจนทางการแพทย์

Inlet presure : 300 psi

Flow range : 0-10L / min