ลวดเชื่อมไฟฟ้า OKI K-26
Name :
ลวดเชื่อมไฟฟ้า OKI K-26
Size/Model :
2.6 / 3.2 มม.
Packing :
1 ลัง = 20 กก.
Unit :
ลัง
Detail :

OKI K-26 ให้เปลวไฟอ่อนสม่ำเสมอ ใช้ได้ดีกับท่าเชื่อมแนวตั้งแบบลากลง

ลวดเชื่อมโอกิ OKI ให้การซึมลึกดี มีสะเก็ดไฟเชื่อมน้อย เหมาะกับการเชื่อม

ต่อโลหะแบบหยาบๆ เช่น มุ้งลวดเหล็กดัด โครงสร้างโรงงาน หรืออาคารต่างๆ 

 ลวดเชื่อมโอกิ OKI มีมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.)