แว่นตากันสะเก็ด SENKO
Name :
แว่นตากันสะเก็ด SENKO
Size/Model :
Senko; P3 / P4
Packing :
Unit :
ชุด
Detail :
อุปกรณ์ป้องกัน แว่นตากันสะเก็ด สำหรับงานเชื่อม-ตัด