แผ่นเจียรเหล็ก
Name :
แผ่นเจียรเหล็ก
Size/Model :
4', 7' ความหนา 2 mm. และ 6 mm.
Packing :
Unit :
ใบ
Detail :

Optional:

PS. Brand

KINIK Brand

UMEGA Brand