หัวเชื่อม CO2 พร้อมสาย WSD CB-15K
Name :
หัวเชื่อม CO2 พร้อมสาย WSD CB-15K
Size/Model :
Air cooled EURO
Packing :
1 กล่อง = 1 ชุด
Unit :
ชุด
Detail :

60% duty cycle   0.6 to 1.0 mm. wires

Rating: 180A for CO2 and 150A for mixed gas